top of page

Persbericht OVAM: Resultaten tweede reeks proefprojecten digitaal statiegeld bekend

De Haan, Belgium

16 nov. 2023

De resultaten van de proefprojecten digitaal statiegeld in Bobbejaanland en in Center Parcs De Haan
en de gemeente Wenduine zijn bekend.

Deze proefprojecten liepen respectievelijk in de weekends van15 tot 17 september, van 22 tot 24 september en van 29 september tot 1 oktober (Bobbejaanland) endoorlopend van 22 september tot 12 oktober (Center Parcs De Haan en Wenduine).


Deze proefprojecten volgden op een eerste reeks proefprojecten in zogenaamde ‘gesloten’omgevingen in het voorjaar, met name op de Corda Campus in Hasselt en in het KBC hoofdkantoor inLeuven.

 

De proefprojecten in het najaar waren gericht op een breder publiek. Hierbij werd voor heteerst ook de thuisscanner getest voor mensen zonder smartphone of toegang tot het internet.

De belangrijkste vaststellingen van de tweede serie proefprojecten:

  • Op niveau van de proefprojecten heeft het digitale systeem operationeel gezien zijn robuustheid bewezen. In beide locaties was het gebruikte digitale platform 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor gebruikers en zijn quasi geen fouten vastgesteld. Meer dan 99% van de codes is zonder probleem gescand kunnen worden bij consumptie.

  • Het zelfde geldt voor het systeem met de thuisscanners (getest bij Center Parcs De Haan) waarvoor kan geconcludeerd worden dat deze tool goed functioneert.

  • Er lijkt een draagvlak te zijn voor het gebruik van een digitaal statiegeldsysteem. Gemiddeld genomen hebben een goede 60% van de gebruikers hun deelname aan het systeem als positief of eerder positief ervaren.

  • Ook de privacy van de gebruikers kon gewaarborgd worden. Op dit vlak werd geen enkele klacht geregistreerd.

  • Er kon een impact vastgesteld worden op de gemeten hoeveelheden zwerfvuil tijdens de proefprojecten. Verdere analyse van de beschikbare gegevens is momenteel echter nog aan de gang, o.m. om te onderzoeken welke factoren (het statiegeld as such, de flankerende communicatie, de directe ondersteuning van consumenten door medewerkers, …) deze impact beïnvloed hebben.

De OVAM stelt de voorlopige resultaten van de tweede reeks proefprojecten digitaal statiegeldvandaag voor aan de klankbordgroep, met o.a. vertegenwoordigers van milieu- enconsumentenverenigingen, bedrijfsfederaties en vertegenwoordigers van de andere gewesten. Deleden van de klankbordgroep krijgen de komende dagen de kans om hier verder op te reflecteren.


Een stuurgroep, onder voorzitterschap van de OVAM, neemt de feedback en input vanuit deklankbordgroep mee en zal in haar eindrapport over de proefprojecten digitaal statiegeld conclusiesen aanbevelingen formuleren. Dit rapport zal, zoals voorzien, eind 2023 aan de Vlaamse regeringworden overgemaakt.

bottom of page