top of page

Persbericht OVAM: Pilootprojecten digitaal statiegeld Bobbejaanland en De Haan van start

De Haan, Belgium

15 sep. 2023

Bezoekers van Bobbejaanland, Center Parcs De Haan en inwoners van Wenduine (De Haan) testen in september digitaal statiegeld.

  • Pilootprojecten focussen zowel op consumptie buitenshuis als thuis met prototypes van de thuisscanner

  • Zwerfvuiltellingen meten de impact van digtaal statiegeld op de netheid

 

Een nieuw proefproject voor digitaal statiegeld start vandaag bij Bobbejaanland. Later deze maand wordt het laatste Vlaamse proefproject gelanceerd bij Center Parcs De Haan en in enkele straten in Wenduine (De Haan). In totaal zullen zo’n 100.000 inwoners, bezoekers en dagjestoeristen van alle leeftijden en achtergronden digitaal statiegeld uittesten. Het gaat om een flinke opschaling van de proefprojecten; niet alleen in het aantal gebruikers, drankverpakkingen en inzamelpunten, maar ook wat de technische complexiteit betreft. Voor het eerst worden immers ook prototypes van de thuisscanners ingezet, pmd-zakken met een unieke code voor ontwaarding thuis en ‘on-pack’ bedrukte verpakkingen.

 

De nieuwe proefprojecten zijn het resultaat van een projectoproep van de Vlaamse Regering, gecoördineerd door de OVAM. De projectindieners zijn geselecteerd door een stuurgroep onder coördinatie van de OVAM. Een klankbordgroep met onder meer vertegenwoordigers van milieu- en consumentenverenigingen werd geconsulteerd. Bedoeling is aan de hand van de resultaten en leerpunten uit deze proefprojecten de Vlaamse Regering voldoende input te verschaffen voor een onderbouwde keuze voor het meest (kosten)efficiënte en gebruiksvriendelijke statiegeldsysteem voor Vlaanderen - en bij uitbreiding België. In het voorjaar liepen al twee proefprojecten, bij Corda Campus in Hasselt en in het KBC-hoofdkantoor in Leuven.

 

Werner Annaert, administrateur-generaal OVAM: “Met deze nieuwe fase wordt de scope van de proefprojecten weer wat groter. We verlaten de gesloten omgevingen van de campus- of bedrijfsvloer en gaan nu testen in vakantieparken -en zelfs op straat- waar bezoekers, dagjestoeristen het digitale statiegeld kunnen uittesten. Aan het eind van het jaar zullen we onze conclusies m.b.t. het digitaal statiegeld aan de Vlaamse Regering aanreiken. ”

 

Zowel in Bobbejaanland waar bezoekers geen tijd willen verliezen tussen de attracties, als door het betrekken van de gemeente De Haan (Wenduine) wordt het gebruiksgemak en de vlotheid om statiegeld buitenshuis terug te krijgen getest bij een heel brede doelgroep. De opschaling in aantal personen en locaties moet de robuustheid van het systeem bewijzen. Omdat zowel jong als oud, digitaal onderlegd of niet, met het statiegeld aan de slag gaan, krijgen we een goede maatstaf van het gebruiksgemak.  

 

Oplossingen om de digitale kloof te dichten

Digitaal statiegeld bouwt verder op het gekende systeem van de blauwe zak. Dankzij huis-aan-huis inzameling en een eenvoudige sorteerboodschap halen we met de blauwe zak uitstekende recyclageresultaten. In het digitaal statiegeldproject staat gebruiksgemak dan ook centraal. Digitale inclusie is daarom een prioriteit. In 50 cottages van Center Parcs De Haan testen bezoekers de eerste prototypes van de thuisscanner, om lege drankverpakkingen thuis efficiënt te ontwaarden alvorens ze in de blauwe zak te gooien. Bedoeling zou zijn bij een volledige uitrol om dergelijke thuisscanners aanvullend in te zetten.

 

Technische haalbaarheid van serieel bedrukken

Terwijl bij de eerste pilootprojecten door de beperkte schaal gebruik gemaakt werd van ‘on-pack’ stickers met een unieke code voor de drankverpakkingen, worden nu voor het eerst ook serieel bedrukte plastic flesjes en blikjes ingezet. Die ‘on-pack’ bedrukking is een belangrijke horde in de opschaling van het project. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de drankenproducenten en retailers.

 

Doel: minder drankverpakkingen in het zwerfvuil

De ambitie is om het aandeel drankverpakkingen in het zwerfvuil te doen dalen en de selectieve inzameling te verbeteren. Op de locaties van de pilootprojecten worden daarom gericht zwerfvuiltellingen georganiseerd, tijdens en na de looptijd. Daarbij worden de uniek gecodeerde drankverpakkingen in het aanwezige zwerfvuil geteld en gemeten hoeveel daarvan niet gescand werden. Daarnaast wordt ook nagegaan hoeveel van deze verpakkingen er al  dan niet gescand in het pmd- en restafval terechtkomen.

 

Kerncijfers

  • Proefproject Bobbejaanland live in de weekends van 15 tot 17 september, van 22 tot 24 september en van 29 september tot 1 oktober

  • Proefproject Center Parcs De Haan live doorlopend van 22 september tot 12 oktober

  • Ook in de Kerkstraat en op de dijk van Wenduine, i.s.m. de Spar en drie lokale handelaars in Wenduine tot 16 oktober waarbij ook de brede bevolking betrokken zal worden

  • Ruim 500 vuilnisbakken voorzien van een unieke code

  • Geschat bereik van 100.000 personen gedurende de looptijd van de twee proefprojecten, die een doorsnee van de Belgische bevolking vertegenwoordigen (in leeftijd, digitale competenties, achtergrond, zowel toeristen als inwoners, etc.)

  • 100.000 drankflesjes en -blikjes met een unieke code, voor het eerst ook ‘on-pack’ gedrukt, verdeeld via verkooppunten (restaurant, supermarkt, drankautomaten, etc.)

  • 50 cottages voorzien van een thuisscanner

  • Altijd en overal: pmd-zakken met een unieke code voor de inwoners van Wenduine bij de Spar in Wenduine

bottom of page