top of page

Samen voor slim statiegeld

Er ligt in ons land een plan op tafel om statiegeld in te voeren voor drankblikjes en plastic flesjes. Op deze site kan je alvast een antwoord vinden op de meest gestelde vragen en de evolutie opvolgen.

Wat is slim, digitaal statiegeld?

Als je een blikje of PET-fles koopt, betaal je een klein extra bedrag: het statiegeld. Het exacte bedrag moet nog vastgelegd worden door de bevoegde politieke autoriteiten maar dat zal vermoedelijk rond de 25 cent liggen.

 

Na consumptie scan je de unieke code op het lege blikje of flesje met je smartphone of thuisscanner. De blauwe zak thuis of de publieke blauwe vuilnisbak buitenshuis krijgt ook een code. Op die manier zijn we zeker dat de lege verpakking op de juiste plaats terechtkomt. Het statiegeld komt dan gewoon terug op jouw rekening. Zo simpel is het.

Het voordeel ten opzichte van systemen waarbij je de lege drankverpakkingen terug moet brengen naar de winkel, is dat je dankzij ons voorstel je goede gewoontes thuis kunt voortzetten met je vertrouwde blauwe PMD-zak en dat we verderbouwen op een systeem dat vandaag al één van de hoogste inzamelpercentages van Europa heeft.

Waarom statiegeld?

Ons land staat in de Europese top op vlak van verpakkingsrecyclage. Dat komt omdat we thuis doorgaans heel goed sorteren in de blauwe PMD-zak. Buitenshuis en onderweg eindigen helaas nog te veel lege verpakkingen bij het restafval of erger nog als zwerfvuil. Om het beter te doen en te zorgen dat we meer drankverpakkingen kunnen inzamelen voor recyclage en hun aandeel in het zwerfvuil kunnen verminderen, is een statiegeldsysteem de enige oplossing.

Waarom slim statiegeld?

In plaats van aan iedereen te vragen om hun gewoontes om te gooien, bouwen we verder op de sterke basis die we al hebben, namelijk die goede sorteergewoonte thuis. Met een slim, digitaal statiegeldsysteem slaan we zo twee vliegen in een klap.  We behouden het comfort van de blauwe PMD-zak thuis – inclusief de ijzersterke inzamelresultaten – én we bieden een oplossing voor de consumptie buitenshuis omdat de blikjes en flesjes ook daar in de blauwe vuilnisbakken kunnen. In lijn met de maatschappelijke evolutie kiezen we voor een digitale oplossing die aansluit bij de veranderende consumentengewoontes. Het comfort van de burger staat voorop.

COMSTA-05.png

Waarom is slim statiegeld de juiste oplossing voor ons land?

Om twee belangrijke redenen.

Het eerste voordeel is dat je thuis gewoon je PMD-zak kan blijven gebruiken. Onnodig om de lege verpakkingen naar de winkel terug te brengen en je hoeft ze ook thuis niet apart te bewaren.

Tweede voordeel: als je buitenshuis of onderweg iets drinkt, moet je niet wachten tot er een winkel open is om dat lege blikje of flesje binnen te leveren, elke publieke blauwe vuilnisbak is een inleverpunt om je lege verpakking weg te gooien en je statiegeld terug te krijgen. 

Wanneer komt er slim digitaal statiegeld?

Slim, digitaal statiegeld is nieuw. Wij zien hierin een kans om dankzij dat slimme statiegeldsysteem onze ambities waar te maken en ook in de zwerfvuilaanpak koploper te worden. Daarom hebben enkele grote drankenproducenten, de retailsector, hun federaties Fevia en Comeos, en Fost Plus een studie laten uitvoeren om na te gaan of digitaal statiegeld kan werken en aan welke voorwaarden voldaan dient te worden. En dat op technisch, technologisch, logistiek en juridisch vlak. Het antwoord is duidelijk: “Ja, het kan”. 

De Vlaamse regering heeft eind december 2022 beslist dat er dit jaar een aantal pilootprojecten dienen opgezet te worden om het systeem te testen in de praktijk. De pilootprojecten vinden plaats tussen mei en oktober 2023. We testen de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, de technologie en de manieren waarop we fraude kunnen tegengaan. De stuur- en klankbordgroep waaraan verschillende partners zoals de OVAM deelnemen, volgen de evolutie van deze pilootprojecten op.

In Wallonië loopt in parallel een studie die de verschillende scenario’s voor statiegeld onderzoekt. Ook daar kunnen later dit jaar specifieke testen georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat er eind dit jaar een beslissing komt voor heel het land, zodat er in 2025 een statiegeldsysteem opgezet kan worden.  

Ik snap het niet helemaal

Slim, digitaal statiegeld is nieuw. Het is normaal dat je misschien nog vragen hebt. Wat als ik geen smartphone heb?  Hoe zit het met mijn privacy? Houden jullie bij wat ik drink? Neem een kijkje op de FAQ-pagina. We vullen ze regelmatig aan met nieuwe vragen. Jouw vraag niet gevonden? Laat gerust een suggestie achter onderaan de pagina.

bottom of page